"سازماندهی برای تعیین دستمزد" جلسه جمع قدم اول‎

جمع قدم اول
January 10, 2017

"سازماندهی برای تعیین دستمزد" جلسه جمع قدم اول‎


قدم اول‎  


بحث در جلسه جمع قدم ا.ل مورخه 19/10/1395 موضوع بحث "سازماندهی برای تعیین دستمزد" است این موضوع بخشی از کارزاری است که جمع قدم اول برای طرح موضوع افزایش دستمزد ها به جهت امکان پذیر شدن حرکت به سوی همبستگی طبقاتی توسط رفقای داخل باشد اعلام کرده است و این موضوع را محمد اشرفی طرح نمود

-- https://www.youtube.com/watch?v=rhD-CP3kwGU


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com