هاشمی رفسنجانی مرتجعی با کارنامه‌ای سراسر جنایت، کشتار و ستمگری

سازمان فدائیان (اقلیت)
January 09, 2017

هاشمی رفسنجانی مرتجعی با کارنامه‌ای سراسر جنایت، کشتار و ستمگری

logoدر تاریخ هرملتی افراد و شخصیت‌هائی وجود دارند که به خاطر دفاع آنها از ستمدیگان و منافع آنها در قلوب توده های مردم جای می‌گیرند، جاودانه باقی می‌مانند و همواره به نیکی ازآنها یاد می‌شود، و در مقابل افرادی هم هستند که به عنوان ستمگران ودشمنان مردم همواره منفور توده‌های یک کشور خواهند بود و در تاریخ به زشتی ازآنها یاد می‌شود.
اکبرهاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌گذاران رژیم ستمگر جمهوری اسلامی، که امروز مرد، چهره منفوری است که همچون شارلاتان و جنایتکارسرشناس ، خمینی، در تاریخ ایران همواره با نفرت و انزجار از او یاد خواهد شد.
او در زمره حلقه نخستین یاران خمینی، مرتجعی بود که نقش مهمی در سرکوب و شکست انقلاب ایران برعهده داشت. هاشمی رفسنجانی یکی پایه‌گذاران رژیم جمهوری اسلامی، برقراری استبداد دینی، به بند کشیدن و اسارت مردم ایران بود.
وی از تصمیم‌گیرندگان اصلی رژیم در قتل عام و کشتار هزاران تن از مردم ایران و به‌بند کشیدن ده ها هزار تن از فرزندان مردم ایران در سیاهچال‌های قرون وسطائی دولت دینی بود. هاشمی رفسنجانی یکی از مهره‌های مهم تصمیم گیرنده رژیم بر ادامه جنگی بود که ٨ سال به درازا کشید و در جریان آن، صدها هزارتن از مردم ایران کشته و معلول و میلیون‌ها تن آواره و بی خانمان شدند.
او در دوره ریاست جمهوری‌اش پایه‌گذار سیاست اقتصادی نئولیبرال بود که میلون‌ها تن از مردم ایران را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرد و شورش‌های گرسنگان را در مشهد، شیراز، اکبرآباد با کشتارهای بیرحمانه سرکوب کرد. او در این دوره به سرکوب و کشتار مخالفان رژیم در داخل بسنده نکرد. گروه‌های ترور دستگاه اطلاعاتی اش را برای کشتار مخالفان رژیم در خارج از کشور بسیج کرد که وحشیانه‌ترین آن، کشتار رهبران حزب دمکرات کردستان در میکونوس بود. در دوره ریاست جمهوری او بود که وزارت اطلاعات برنامه کشتار دستجمعی گروهی از نویسندگان را به مرحله اجرا گذاشت که خوشبختانه با شکست رو برو شد. قتل‌های زنجیره‌ای فعالان سیاسی ونویسندگان نیز ادامه همان پروژه کشتارهای هاشمی رفسنجانی بود. این‌ها فقط نمونه هائی از جنایات و ستمگری‌های بی انتهای این جنایتکار طراز اول رژیم جمهوری اسلامی بود. سراسر کارنامه سیاه این مرتجع در طول نزدیک به ٣٨ سال ادامه حیات ننگین جمهوری اسلامی، چیزی جز جنایت و کشتار و ستم بر توده‌های مردم ایران نبود.
مردم ایران هیچگاه این ستمگری‌ها و جنایات بیرحمانه و وحشیانه هاشمی رفسنجانی را ازیاد نخواهند برد و در تاریخ ایران در کنار خمینی جلاد به عنوان جنایتکاران بزرگ تاریخ از آنها یاد خواهد شد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
١٩دی‌ماه ١٣٩۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com