برنامه شماره ١١٧ ... موضوع بررسی و نقد خشونت گرائی در راست و چپ ایران

سعيد صالحى نيا
January 08, 2017

برنامه شماره 117

موضوع بررسی و نقد خشونت گرائی در راست و چپ ایران

با شرکت: علا احمدی و سعید صالخی نیا

با مدیریت: رویا عیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpweaLqfX4E&feature=youtu.be


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com