به مردم شرافتمند سنندج!

مظفر محمدی
January 07, 2017

به مردم شرافتمند سنندج!

دوستان!

  تلاش و موفقیت شما علیه اعدام، نشان داد که توحش و بربریت در مقابل انسانیت و انساندوستی دوام نمی آورد. شما امروز بهمراه خانواده شرافتمند و بزرگوار پویا ابوالقاسمی که فرزندشان در یک نزاع ناخواسته کشته شد، باعث شدید که شهرتان شاهد صحنه شنیع اعدام و اجرای حکم کثیف و ضد انسانی قصاص نباشد. شما هیمن اورامی نژاد را از مرگ و اعدامی  نجات دادید که جز انتقامجویی و هتک حرمت انسان معنایی ندارد. مخالفت شما با اعدام، عمق انساندوستی بشریت امروز را در مقابل بربریت و دنیای سیاهی که حکام بورژوایی از آمریکا تا اروپا و ارتجاع خاورمیانه، بوجود آورده اند، نشان می دهد. شما نشان دادید که بشریت آگاه و انساندوست و برابری طلب در مقابل موج تعرض سیاه به جوامع بشری که امروز در جهان شاهد هستیم، ساکت نیست. مخالفت شما با اعدام و نجات جان یک انسان که در سن نوجوانی مرتکب عملی ناخواسته شده، نشانه ی آگاهی و احترام شما است به انسان ولو خطایی کرده باشد.

شما بحق علیه اعدام که عمل شنیع سلب حیات از انسان به شیوه ی انتقامجویانه و ضد انسانی است، برخاستید. شما مردم سنندج و خانواده ابوالقاسمی بحق شایسته بیشترین احترامید. حکام ایران از دولت و مجلس و قوه قضاییه اش که مهر اعدام و قتل نفس هزاران هزار انسان بر پیشانی شان است، باید در مقابل بزرگواری شما سر تعظیم فرود آورند و از اقدام قاتلانه ی اعدام در ملا عام، عرق شرم بر پیشانی پاک کنند.

پدر، مادر و خانواده بزرگوار ابوالقاسمی!

اقدام انساندوستانه شما فقط یک عفو یا بخشش معمولی نیست. تصمیم شما نشانه ی احترام تان به حق حیات  و شان و حرمت اجتماعی انسان است. اقدام شما و موارد مشابهی  که قبل تر ها اتفاق افتداده است، بر همه اعدام های شنیع تا کنونی خط بطلان کشیده است. زنده و سربلند باشید!

   

  ۱۲ دیماه  ۹۵ (اول ژانویه  ۲۰۱٧)


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com