توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

محمد آسنگران
January 07, 2017

توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

مردم ایران با اقدام اخیر مردم سنندج برای نجات یک اعدامی به وجد آمدند و مردم و فعالین این شهر را ارج نهادند. مردم سنندج و فعالین این شهر توانستند با تلاشی شبانه روزی جان یک انسان را نجات بدهند. مردم برای گسترش فضای همبستگی و ارج نهادن به جان انسان حدود سه هزار نفر تجمع کردند و از انسانیت و نحوه برخورد با مجرم سخنرانی کردند و شعر سرودند. مردم با نوع دوستی و همبستگی انسانی خود فضای شهر را مملو از محبت و صمیمیت کردند. دست جمهوری اسلامی را برای خونریزی بیشتر بستند و یک انسان را از دهن اژدها در آوردند. این اقدامات انسانی بحق مورد ستایش همه مردم ایران و اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفت.
اما در وسط ابراز احساسات و پیروزی مردم سنندج یک پارازیت پیدا شد و این حرکت باشکوه مردم  را با گستاخی تمام "وصله پینه کردن قانون قصاص نامید.!؟
 یک نفر به اسم مصطفی اسدپور در نوشته ای این هزاران نفر از مردم سنندج را به باد توهین و تحقیر گرفته است. متاسفانه سایت آزادی بیان هم از سر سهو یا عمد این نوشته توهین آمیز را درج نموده است. او خطاب به مردم سنندج چنین نوشته است: ". ... کل حرکت در چهارچوب قانون قصاص است..... در بسیاری محلات انجمنهای کمابیش غیر دولتی متشکل از همسایگان کمابیش خوشنام دائما در حال وصله پینه کردن توحش قصاص هستند. "بخشش" همانقدر انسانی است که آش قصاص با یک تف حاکم شرع در مرکز آن!"

آیا واقعا این آدم نمیفهمد که مردم در ایران و در سنندج با نجات افراد اعدامی و در آوردن طناب دار از گردن آنها "در حال وصله پینه کردن توحش قصاص هستند" یا نجات جان انسانها؟ آیا عقل و شعور زیادی لازم است که هدف مردم شریف و آزادیخواه سنندج و ایران را در این کارزار درک کرد؟
 من مانده ام به چنین تفکر و چنین آدمی چه بگویم، بجز اینکه با تاکید اعلام کنم توهین به مردم و فعالین شهر سنندج ممنوع!

فردی به اصطلاح سیاسی که خود را اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم میداند هنگامیکه چنین توهینی را منتشر میکند آیا یک لحظه میتواند خودش را به جای فرد اعدامی یا خانواده اعدامی قرار بدهد؟ آیا آنهمه انسان فعال و شریفی که شبانه روزی تلاش کردن جان این انسان و انسانهای زیادی را نجات بدهند عقل و شعورشان اینقدر پایین بود که آدمی مثل اسدپور آنها را عوامل "وصله پینه کردن قوانین قصاص" بنامد؟ این تفکر بیمار گونه از کجا ناشی میشود بجز از مغز یک آدم و گرایش مالیخولیا؟
هر انسان با شعور و شرافتمندی بدون تامل باید به این فرد تذکر بدهد: از مردم سنندج معذرت بخواهید! توضیح و استدلال زیادی لازم نیست که به این فحاش بگوییم مردم سنندج با تاریخ مبارزات خود و با سنتهای پیشرو و انسانی حقشان این نبود و نیست که این چنین مورد اهانت قرار بگیرند. کسی که چشمش را بسته و دهن باز کرده و این چنین مردم و فعالین و تشکلهای مدنی این شهر را

به وصله پینه کردن قوانین قصاص متهم میکند نه مردم سنندج را میشناسد و نه بویی از انصاف و انسانیت برده است.

محمد آسنگران


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com