متن نامه اعتراضی رفقای داخل به جنگ افروزی دو جناح سرمایه داری‎

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
January 07, 2017

متن نامه اعتراضی رفقای داخل به جنگ افروزی دو جناح سرمایه داری‎


http://chzamani.blogspot.ca/2017/01/blog-post.html


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com