نغمه هائی از "شاعر کارگاه ها" ، صدائی ماندگار از رفیق کارگر چریک فدائی خلق مناف فلکی تبریزی

سايت سياهکل
January 04, 2017

نغمه هائی از "شاعر کارگاه ها" ، صدائی ماندگار از رفیق کارگر چریک فدائی خلق مناف فلکی تبریزی
https://www.youtube.com/watch?v=iC_bsbhPcYU

http://www.ashrafdehghani.com/index.php

http://www.siahkal.com/clips.htm

http://www.siahkal.com


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com