کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
December 28, 2016

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندگی ما زمانی به پایان می رسد که در برابر ظلم وبی عدالتی سکوت کنیم.

کارگرن،معلمان،پرستاران،بازنشتگان و رفقا ،
 
بیایید از فرزندانمان آرش صادقی ،مرتضی مرادپور ،سعید شیرزاد و دیگر زندانیانی که در دفاع از حقوق حقه خود فریاد خاموش برآورده اند و در اعتصاب غذا  بسر میبرند، یک صف وهم  صدا شویم و یادمان باشد که وظیفه ما به عنوان پدر،مادر،برادر،خواهر،دوست و رفیق این است که برای ازادی این عزیزان از هیچ کوششی دریغ نکنیم و با هر انچه که در توانمان است به دفاع از فرزندان خود برخواسته و برای نجات جان این عزیزان مبارزه کنیم، همچنین به دفاع از جان و آزادی بهنام ابراهیم زاده که در داخل زندان به بند متادون برای اذیت و آزار بیشتر تبعید شده است، بر خیزیم.

هرگز از مرگ نهراسیدم
اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود
هراس من همه باری
از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن ازآزادی ادمی افزون باشد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

6 دی ماه 1395


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com