افزایش بیکاری و راه حل مزدوران رژیم اسلامی در کردستان!

نسان نودينيان
November 30, 2016

افزایش بیکاری و راه حل مزدوران رژیم اسلامی در کردستان!

اخیرا مزدور رژیم اسلامی  کریم ذوالفقاری در هفته بسیج که در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار شد گفته است؛ « طبق آمارهایی که منتشر شده ٢٩.٦ درصد از جوانان و افراد دارای توان کار در کردستان بیکار هستند، گفت: بیکاری ذهن را به حاشیه می‌برد و به سمت فساد سوق می‌دهد». « بیکاری جوانان کردستان باعث می‌شود تا آنان به سمت گروهک‌های منحله تمایل پیدا کنند و در کل باید گفت که معضل بیکاری بسیار خانمان‌سوز است».

بیکاری میلیونی جوانان در ایران چالش بزرگ دولت یازدهم است. روحانی با وعده های توخالی رفع  و کاهش بیکاری بر صندلی دولت یازدهم نشست، اما در دوره نزدیک به ٤ سال در قدرت بودن دولت یازدهم نه تنها معضل بیکاری التیامی پیدا نکرده، بلکه بر تعداد میلیونی کارگران بیکار و جوانان تحصیلکرده افزوده شده است.

صحبتهای مزدور سینه چاک رژیم اسلامی در هفته بسیج خود گواه بحران و چالش بزرگی است که رژیم اسلامی و دولت یازدهم در ارتباط با بحران سونامی بیکاری گرفتار آن شده اند. دولت یازدهم راه حلی برای پایین آوردن و رفع بیکاری ندارد.

معضل بیکاری در شهر و روستاهای کردستان ابعاد همگانی و عمومی بخود گرفته است.

بیکاری جوانان تحصیلکرده برجسته است. از آمار دولتی منتشر شده نزدیک ٣٠درصد بیکاری جوانان ما میتوانیم نصویری زنده از میزان بیکاری و وضعیت اسفبار بیکاری جوانان را ببینیم.

مزدوران رژیم اسلامی بجای ارائه راه حل برای هزاران جوان دختر و پسر بیکار و تحصیلکرده هایی که از داشتن فرصت های شغلی محروم شده اند، بجای بیمه بیکاری و تامین زندگی توده هزازان نفری بیکاران در شهر و روستاهای کردستان، سیاست تهدید و راه حل نظامی در شهر و روستاهای کردستان را طرح ریزی کرده اند.
رژیم اسلامی ناتوان از ایجاد کار و فرصتهای شغلی است. بیمه بیکاری در این نظام در حد صفر است و به همین دلیل در ایران تحت حاکمیت اینها چند میلیون کارگر و جوانان تحصیلکرده  معیشت و زندگی مشقتبار و سختی را دارند. 

کریم ذوالفقاری مزدور میگوید؛ « بیکاری جوانان کردستان باعث می‌شود تا آنان به سمت گروهک‌های منحله تمایل پیدا کنند و در کل باید گفت که معضل بیکاری بسیار خانمان‌سوز است».


برای مردم در ایران و در کردستان حضور جنایتکارانه جمهوری اسلامی  "خانمانسور" و ضد انسانی است. بیکاری جوانان ما چالش اصلی مردم در کردستان است.

میلیتاریزم و حضور جنایتکارانه مزدوران که زندگی و کار صدها کارگر کولبر را که از روی ناجاری به کار کولبری در مرزهای روی آورده اند، مورد هجوم و نا امنی قرار میگیرند، خود نیز چالش دائمی جامعه و مردم با رژیم اسلامی است.

مزدوران ریز و درشت رژیم اسلامی در بیش از سه دهه گذشته با تهدید حضور اپوزیسیون مخالف در کردستان، بجای توسعه اقتصادی، پایین آوردن  فقر و شکاف طبقاتی، ایجاد فرصت های شغلی و بیمه  بیکاری، سرکوب و ملیتاریزم نظامی را میفهمند.

تهدید پیوستن جوانان به احزاب سیاسی مساله ای تازه نیست. "گفتمان" تهدید پیوستن جوانان برای مردم کردستان بیش از سه دهه است تجربه شده. این نوع "کفتمان" ها و اراجیف کهنه شده اند. جوانان کردستان کار یا بیمه بیکاری میخواهند. باید با قاطعیت تمام جلو این نوع اراجیف را گرفت.

جنبش علیه بیکاری، کار و فرصتهای شغلی، بیمه بیکاری مکفی مساله و خواست اساسی مردم در کردستان است.

٩ آذر ١٣٩٥
٢٩ نوامبر ٢٠١٦

ایسکرا  ۸۶۰


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com