دو جمله در "پاسخ" به "پاسخ" آقای امین آوه

ايرج فرزاد
October 08, 2017

دو جمله در "پاسخ" به "پاسخ" آقای امین آوه

من قصد و نیاز این را ندارم که در برابر پاسخ آقای امین آوه به نوشته خویش در اخبار روز، در مقام پاسخگوئی به؛ و رد برچسپهای همواره آماده ناسیونالیستها، و ناسیونالیسم کرد بویژه، علیه چپ و کمونیستها و سوسیالیستها بر آیم. فقط دو  جمله را مینویسم که ایشان تصور نکنند، "من را و چپ های مهربانتر از مادر" را  "سر جای خود" نشانده اند:

۱- من ایشان را نمیشناسم و ندیده ام. بنابراین اشاره به "تصفیه حساب شخصی من" با ایشان در نوشته من، بی پایه است.

۲- به نظر من کسی که "ای رقیب" را "سرود ملی کُردها" تعریف کند، ناسیونالیسم اش هنوز در عوالم دوره فئودالی و عشایر بازی سیر میکند.

ایرج فرزاد

۷ اکتبر ۲۰۱۷

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com