"منطق حمایت از استقلال کردستان" و رابطه اش با عقل سالم!

سعید صالحی نیا
October 07, 2017

salehinia@aol.com

 

مقدمه:

 

من همواره سعی می کنم در بحثهایم از منطق مستقیم استفاده کنم. متدی که در چپ ایرانی حاکم است ضد این است.اونها از "کلاسیکها" خرج می کنند! درست مثل آخوندها ، آیه و سوره  و حدیث می آورند یا جعل می کنند .اسمان به ریسمان می بافند تا نظر خودشان را با زبان مارکس و لنین و بقیه "ثابت کنند"!

 

توی این جنجال "استقلال طلبی کردی" بخش اصلی چپ ایرانی افتاد توی تله همیشگی و مدعی شد که بخاطر دفاع از حق تعییت سرنوشت خلق کردی ، امروز پای نوحه بارزانی سینه بزند تا سوسیالیزم مثل سیب رسیده بیفتد توی بغلش! بعدش  مرتب از کارکس و لنین کد کشید که بله اونها هم حامی رفراندوم کردستان عراق به رهبری بارزانی بوده اند! درست مثل توده ایها که از مارکس و لنین آیه می آوردند که خمینی خوبه و ضد امپریالیست و عمیقا (نه بطور سطحی!) ضد سرمایه داریست!

 

اونزمانها اگر کسی جرات می کرد و می گفت بالاخره منطق هم هست عقل سالم هست، بلافاصله با پرتاب "ضد کمونیست و نوکر امریکا" پاسخ می گرفت و با بیانات مارکس مواجه می شد و لنین که بله اونها هم عاشق محمد پیامبر اسلام بودند! باور بفرمائید اینها عین تاریخ است!

 

 

داستان افتادن اکثریت کمونیستهای ایرانی توی چاه استقلال کردستان و شوی بارزانی از دید من اهمیت دارد از این جهت که علامت دیگریست برای نشان دادن درد بی درمان این کمونیزم عقب مانده و ناسیونالیست که اینبار کردیست فردا لری می شود و پس فردا سر از حمایت از استقلال مهد علیای سفلا و علی اباد ممه سنی!

 

در 3 مقاله قبلی (1و2و3) من از زوایای مختلف روی واقعیتی که بنام شوی رفراندوم بارزانی معروف شد مکثی داشتم. اما فکر می کنم طبیعت این بحثها باید برسد به عرصه منطق این استقلال خواهی  و توی این عرصه هم مقادیری پنبه این ناسیونالیستهای کردی که بزبان کمونیزم حرف می زنند را بزنم.

 

 

  • بی ربط بودن "رفراندوم استقلال" با خود استقلال:

 

 

قبلا اشاره کردم که فرق مهمی است بین اینکه مردمی یا جناب بارزانی بنام مردم خودشان بگویند استقلال می خواهند و خود  روند حقوقی سیاسی  بنام استقلال.

دومی طبیعتا هم در بستر کشور اصلی و هم در بستر منطقه ای و جهانی می تواند تحقق یابد.

به فرض که واقعا مردم کردستان عراق امدند رای دادند  که خودش زیر سوال است و نه ناظر بین المللی معتبری بوده و نه حتی نمایندگان احزاب مخالف بارزانی نظارتی داشتند. فرض بگیریم واقعا مردم کردستان عراق گفته اند استقلال می خواهند!

ایا اگر اینها خواستند مستقل می شوند؟ مستقل از که؟ خوب دقت کنید!

 

استقلال یک کشور هرگز نمی تواند بدون همکاری همسایه ها و کشور میزبان و بدون حمایت قدرتهای جهانی تحقق یابد! مثلا "قبرس شمالی" که چندین دهه است مردمش خواستند مستقل بشوند و فقط حکومت تکریه اینها را برسمیت شناخت! یا بخشی از کشور سومالی که سالهاست خودش را مستقل می داند اما بقیه دنیا خیر!

 

خوب اگر اینست که هست.امر استقلال یک امر در کانتکس موافقت دیگران است. پس؟ اون دیگران الان کجا هستند؟ کدام همسایه ها؟ کدام حکومت مرکزی؟ خوب اینجا اجازه بدهید بگویم که در بهترین حالت عده ای مردم می خواهند مستقل شوند و اونها که باید این استقلال را برسمیت بشناسند با همه دلیلهای ارتجاعیشان نمی خواهند! خوب ؟ استقلال نمی شود. استقلال ناشی از توافق وسیع بیرون مرزهاست.

 

 

(2)کشور مستقل بدون پایه اقتصادی؟!

 

 

قدیمترها کمونیستها می گفتند که اقتصاد نهایتا حرف اخر را می زند. اما این کمونیستهای ناسیونالیست کردی بما بگویند کردستان عراق که تنها منبع مالیش چاههای کرکوک است و کرکوک را هم نخواهد توانست در خودش نگه دارد، با اون همسایگانش (ترکیه و ایران) با اون دولت مرکزیش قرار است کجای دنیا زندگی اقتصادی داشته باشد؟

 

بفرض که یک عدد کشور کردستان در عراق ساختند ایا قرار است با هواپیماهای حکومت اسرائیل سر مردم غذا بریزند تا گرسنه نمانند؟

 

بالاخره حکومت کردن بطور واقعی فرق دارد با شعار کیلوئی دادن! کیلوئی حرف زدن  در عمل می شود انور خوجه استیصال لنینی بعد انقلاب اکتبر برسد تا..مائو و انقلابهایش! کوره دستی می ساخت تا صنعت ذوب اهن را دور بزند!

 

لذا وقتی همسایگان  ارتجاعی این کشور را به رسمیت نشناسند و فقط دو خکومت ارتجاعی عربستان و اسرائیل برسمیت بشماسد مشکل بزرگی می شود! اداره اون کشور محال می شود.ایا قرار است استقلال طلبان تجربه مائو را  در کردستان جلو ببرند؟

 

 

(3)"حق سرنوشت مردم " یا حق حکومت ناسیونالیستها؟

 

 

کمونیستهای کردی با ناسیونالیستها همصدا می شوند می گویند که "مردم حق سرنوشت دارند" اما واقعیت اینست که این شعار زیرش حق ادامه حکومت بارزانی و شرکا و حکومت سرمایه داری خوابیده. جنبشی که در صحنه سیاست پیروز می شود طبیعتا حکومت می کند. ظاهرا این کمونیستهای کردی فکر می کنند روی موج ناسیونالیزم سوار می شوند و به حکومت می رسند!

 

واقعیت اینست که بارزانی این شو را  بکار برد تا قدرتش در مقابل احزاب مخالفش تقویت شود. همین! پیروزی پروژه استقلال پیروزی حکومت او و سایر راستهای ناسیونالیست است.مستند به تاریخ استقلالها

 

 

 

(4)حل مسئله ملی بدست ناسیونالیستها؟

 

 

می گویند اگر کردستان مستقل شود "مسئله ملی حل می شود"! ما بخیل نیستیم اما مگر 20 سال نیست ناسیونالیستها توی کردستان عراق حکومت می کنند؟ نفت می فروسند تجارت می کنند؟ مگر کافی نبود تا معلوم شود مسئله ملی سرجایش هست اما سرو ته شده؟ خانه عربها روی سرشان خراب نشده؟ از محل زندگیشان تیعید نشده اند؟ جنگ عرب و کرد و ترکن چطور؟ ستیز طایفه بارزانی و طالبانی؟ این شازده های ناسیونالیزم کردی؟

 

راستی کمک یواشکی یه داعش ؟ بیرون انداختن کردهای سوریه ؟ همکاریهای یواشکی با اردوغان بر سر سرکوب کردهای ترکیه؟ اونطرف طالبانی و همکاریهای با رژیم اسلامی ایران؟ این صحنه ها نشان از این دارد که مسئله ملی را ناسیونالیستها حل کردند؟

 

کمونیزم کردی بدجوری توی تله تناقضاتش گیر است. اینقدر جلو می اید که مدعی می شود کشور کردستان ساختن مسئله ملی را حل می کند! قبول ندارید به سخنان علا احمدی از فعالین حزب کمونیست ایران  گوش دهید!

 

عقل سالم می گوید که دولت ملی  ابزار بازتولید وارونه مسئله ملی است. عقل سالم حکومت با هویت انسانی را تبلیغ می کند. حکومتی که اصل نظام سرمایه داری را هدف بگیرد و مشارکت برابر همه انسانها را امکانپذیر سازد.

 

 

(5) بحرانسازی در منطقه و عروج سناریوی سیاه دیگر

 

 

حتی حکومتهای غربی و روسیه و چین هم فعلا به این نتیجه رسیدند که جنگی دیگر در خاورمیانه عامل بی ثباتی است و بسودشان نیست! لذا همه در شورای امنیت به این رفراندوم و پروژه استقلال کردستان رای منفی دادند.

 

بی تردید استقلال کردستان همراه موج عظیم خونریزیهای منطقه ای خواهد بود. اولین جنگها حول کرکوک انجام می شود و با قطع شاهرگ حیاتی این حکومت رویائی بدبختی و خانه خرابی بیشتر به همان مردمی که حکومت ناسیونالیستی مدعی نجاتشان بود!

 

استقلال کردستان عراق در تبلیغات بارزانی و طبیعتا کمونیستهای کردی هدف مهمتری دارد.کشور کردستان در سطح 4 کشور! طبیعتا این تغییر جغرافیائی را هم "ارزوی مردم کرد" جا می زنند تا بنامشان بیشتر بدزدند و بچاپند.

 

به خلاف ادعای حامیان استقلال کردستان خاورمینه به صلح نخواهد رسید بلکه اتش جنگهای قومی و ملی  زبانه خواهد کشید.

 

 

 

 

منابع دیگر:

 

 

(1)هیاهوی استقلال کردستان عراق ، ادامه طرح خاورمیانه جدید ؟ و حمایت حکومت اسرائیل!

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=64672

(2)شوی “استقلال کردستان عراق و “کمونیزم کردی”–پرده دوم!”

http://www.azadi-b.com/arshiw/?cat=11

(3)هیاهوی استقلال کردستان عراق ، ادامه طرح خاورمیانه جدید ؟ و حمایت حکومت اسرائیل!

http://www.azadi-b.com/arshiw/?cat=11

(4)مناظره شماره 134  از سری تربیون مناظره

موضوع:رفراندوم کردستان عراق موافق و مخالف

با شرکت: علا احمدی، سعید صالحی نیا و بابائی

با مدیریت: رویت غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDeGA4FUqBA&t=16s

کلیپ فشرده مناظره شماره 134 برای مشاهده در ایران

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BoOH_ydlZFo

 

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com