تلاش برای سازماندهی همکاریهای فراسیاسی بر علیه نظام اسلامی امکانپذیر است یا توهم؟

سعید صالحی نیا
September 11, 2017

تلاش برای سازماندهی همکاریهای فراسیاسی بر علیه نظام اسلامی  امکانپذیر است یا توهم؟

salehinia@aol.com

 

مقدمه:

4 ماه پیش ما در پروژه مناظره بحثهائی در موضوع معضل همکاری و اتحاد در اپوزسیون ایران را آغاز کردیم(1). البته این اولین بار نبود که در پروژه مناظره بحث در مورد همگرائی مطرح می شود. معضل اتحاد و درک فراسیاسی از این معضل ، فرهنگ همکاری و رابطه اش با درک علمی و مدرن که مبتنی بر حقایق موازیست مورد بحث و مناظره قرار گرفت .این مناظره ها ادامه دارد و ما خوشحال می شویم همه گرایشات بتوانند در این مناظره ها شرکت کنند(2)

چندی پیش مقاله ای کوتاه از دوستم اسماعیل هوشیار دیدم (1) که بحث قدیمی "جبهه متحد بر علیه رژیم اسلامی" را در پاسخ به آقای بهار ، مطرح کرده و وسط بیانات  غجیب و کنایه امیز معمول که متد ایشانست می پرسد " اتحاد هست منتهی چی با چی"؟ که فکر می کنم ایشان بواقع با اون مقاله بحث جدی مطرح نمی کند بلکه مقاله را با سوالی باز پایان می دهد.

با توجه به بحثهای حاشیه ای در مورد "اتحاد دو یواشکی دو فرقه کمونیست کارگری" و عکس العملهای سلام زیجی و محمد فتاحی ، فکر می کنم بد نباشد فرمولبندی خودم را در موضوع همکاری، اتحاد و امکان و لزوم پرداختن به معضل  همکاری در اپوزسیون بطور خلاصه بنویسم. امید من اینست که این بحثها و مناظره ها بتواند  گره کوری که مخالفین رژیم اسلامی نتوانسه اند بگشایند بالاخره بسود انسانیت و تمدن باز کند:

 

(1)آیا همکاری فراسیاسی حول مبارزه بر علیه رزیم اسلامی امکان دارد؟

 

شاید مضحک بنظر می رسد که ما بعد از چندین دهه  هنوز این سوال ساده را  جلوی خود داریم! نفس اینکه بعد از اینهمه افت و خیز هنوز مخالفین رژیم اسلامی پاسخ شفافی به این سوال ندارند و عملا تلاشها در این زمینه ناچیز بوده نشان از بیماری سراسری اپوزسیون است.

دلیل چیست؟ از دید من فرهنگ عقب مانده شرقی دلیلش هست.نه راست و نه چپ درکی فراسیاسی نسبت به این معضل ندارد. خودمحوری و فراخوان به "حول من جمع شوید" را اینها  دنبال کرده اند. چرا؟ چون توی فرهنگ شرقی حقیقت یکیست اونهم توی جیب من! نه فقط توی سیاست بلکه توی ورزش توی زندگی معمول! کار تیمی فرهنگ جمعی فرهنگ تنوع و تکثر فرهنگ تحمل اختلاف و استفاده از اختلاف برای تکامل نه درک شده و نه تمرین شده.

لذا؟ همکاری فراسیاسی بر علیه رژیم اسلامی مادامی که اپوزسیون رژیم درون فرهنگ عقب مانده شرقی تنفس می کند و به فرهنگ مدرن فرا نروئیده امکان ندارد.همین چرخیدن بدور خود ادامه خواهد یافت. شرط وارد شدن به فضای همکاریهای فراسیاسی عبور از فرهنگ عقب مانده شرقیست. آیا این امکان دارد؟ بله! امکانات زیادی فراهم شده که عبور از فرهنگ شرقی زده و عقب مانده امکانپذیر شود.اینترنت و فضای جهانی شده ، زندگی بخش مهمی از اپوزسیون در خارج ایران این امکان لمس کردن فرهنگ مدرن را داده.منتهی هنوز که هنوز است فعال سیاسی خارج کشوری درون فرهنگ عقب مانده کشورش نفس می کشد. این فرهنگ را با خود به بیرون آورده تا در فضای مدرن "خفه نشود"!

لذا؟ ضمن اینکه همکاری فراسیاسی اپوزسیون امکان دارد ، تلاشس عظیم لازم دارد.خودبخودی این فراروئی حاصل نمی شود و نشده! تلاش فرهنگی فراسیاسی لازم دارد.فضاسازی فکری لازم دارد منجمله توسعه فرهنگ مناظره مدرن و اجتماعی تا ضعفها بیرون بیفتد و شکافته شود.

 

(2)ملزومات همکاریهای فراسیاسی چیست؟ چه شرایطی لازمست؟

خارج از شیفت فرهنگی که باید در اپوزسیون رژیم اتفاق بیفتد، تلاشی عملی لازمست. هم در سطح فعالین اجتماعی و سیاسی هم از سمت احزاب و گروههای سیاسی .هم از "پائین" و هم از "بالا"!

شرایط مادی همکاری از بدو تشکیل رژیم اسلامی فراهم بوده! اکثریت مطلق جامعه ایران منافعش با منافع این رژیم نمی خواند منتهی این رژیم توانسته با اتکا به عقب ماندگی جامعه با ساختن اقتصاد سوبسیدی یک طبقه متوسط بزرگتر از پهلوی دور خودش بسازد و این طبقه متوسط متعلق به این رژیم نیست عضو حزب باد است و دقیقا خواست رژیم اینست که عضو حزب باد بماند! رژیم با اتکا به قدرت سرکوبش با اتکا به بازتوزیع مادی منابع بدور این طبقه متوسط، با اتکا به منابع نفتی ، توانسته این طبقه متوسط را از اپوزسیون جدا نگه دارد.

اما ماندن رژیم مرتب بحران اجتماعی جنگ و فقر را  بازتوزیع کرده و طبقه متوسط حول رژیم  در تناقضات پیچیده ای اسیر است.منجمله اینکه آزادیهای اجتماعی لازمه نفس کشیدن "مدل غربی" را ندارد.از سرمایه ای که جمع کرده نمی تاواند "حالشو ببرد" .یک راه اینست که رژیم در اطراف ایران فراهم آورده تا اینها بروند حاشونو ببرن و برگردن" بعدش هم تحمل را درون ایران بالا برده و با گرفتن حق السکوت جنایتها و کثافت کاریهای طبقه متوسط را تحمل می کند.

معضل اصلی رژیم اما اینست که پابپای ادغام نظام در سرمایه جهانی رژیم مجبور است فشارش را روی طبقه متوسط زیاد کند و فقر سازی بعنوان ابزار کاهش قیمت نیروی کار را دنبال کند.لذا بحران پشت بحران  مرتب از رژیم می کند و به نارضایتی دامن می زند. اینست که اقشار مختلف اجتماعی به صف مخالفین می پیوندند.هم لایه های مختلف کارگری هم لایه های مختلف بورژوازی و خرده بورژوازی.

اینست که امر همکاری فراسیاسی اهمیت می یابد.چرا که یک طبقه و یک لایه از یک طبقه یک حزب سیاسی قادر نیست هژمونی همه اینها را جلب کند.دوران قدیم که می شد با یک اعلامیه یک نوار از خارج کشور مردم را متحد کرد گذشته!

 

(3)گرایش گریز از همکاری در مقابل گرایش به همکاری فراسیاسی:

 

درکی بود در چپ قدیم که مدعی بود "جامعه حول چپ خودبخود اونهم در شرایط انقلابی " متحد می شود! مشکل چند تاست! اولا قبل شرایط انقلابی تکلیف چیست؟ دوما چه داده هائی ثابت کرد که جامعه در شرایط انقلابی حول چپ متحد شده؟ چرا قیام خودبخودی نتوانسته چپ را جلو بکشد؟ چه تحولات اجتماعی در طی چد دهه گذشته باعثشده که فرمولهای ساده شده چپ به گل بنشیند و جامعه اون نکند که چپ انتظار دارد؟

واقعیت اینست که جامعه ایران  مرتب واگرا شده هم تابع سیاستهای رژیم هم تابع عقب ماندگی فرهنگی هم تابع سیاستهای مهمل اپوزسیونش هم تابع مادیت بحرانی زندگی . این بردارها بردارهای مخالف همگرائی بوده و هنوز هم هست.

گرایش به همکاری فراسیاسی امری خودبخودی نیست. نتیجه یک تغییر اساسی فرهنگی یک رنسانس فرهنگی اجتماعی است.طبعا بردارهای خود را لازم دارد.اپوزسیون و خصوصا چپ در این زمینه کوتاهی کرده هم در شناسائی بردارها و هم طبیعتا در سازماندهی عامدانه و عاقلانه سیاستهای همکاری.

از دید من دیر شده و بسیار هم دیر شده.چپ همانقدر که در پیشبرد رنسانس فرهنگی اجتماعی مسئول است در سازماندهی تلاشها برای همکاریهای فراسیاسی مسئول است.

چپ نه تنها در سازماندهی همکاری فراسیاسی ناکام بوده بلکه حتی خودش را نتوانسته متحد کند! هنوز دعواها بر سر اینکه کی درست است کی رویزیونیست و "خائن به طبقه کارگر" بر سر اینکه کی "مارکسیست لنینیست واقعیست" و کی باید برود مارکس را دوباره بخواند بطور مضحکی ادامه دارد!

 

(4)آیا همکاریها  فقط برای مبارزه با رژیم اسلامیست؟

 چپ اگر در سطح اپوزسیون رژیم اسلامی خودش را تقلیل دهد دیگر چپ نیست! اتفاقا راست است! راست دعواهایش دعوا با جناحی از رژیم است یا حداکثر با اخوندها و رژیم! چپ اما باید حریف های بلند مدت تری را چلوی جامعه قرار دهد.ورای رژیم اسلامی نگاه کند.توضیح دهد که مخالف مردم نظام سرمایه است. و سقوط رژیم اسلامی تنها قدمی است برای مبارزه اجتماعی.لذا چپ باید استراتژیک به معضل اجتماعی نگاه کند .همکاری نباید و نمی تواند تا فردای رژیم طراحی شود.همکاری باید به عادت اجتماعی به زندگی روزمره تبدیل شود. همکاری بین مخالفان بین اونها که جتی متضاد فکر می کنند.فردای رژیم اسلامی سرمایه داری و حامیانش غیب نمی شوند اونزمان باید چه کرد؟ چگونه حداکثر حامیان سرمایه داری را از نظام سرمایه داری جدا کرد؟ چگونه حامیان سرمایه داری را بطور متمدنانه شکست داد و منزوی کرد؟ متدهای لنینی دیکتاتوری نمی شود و نشد! نظام پلیسی نمی شود و نشد پس چه باید بشود؟

پروزه همکاری فراسیاسی یک راه حل است برای توسعه فرهنگ مدرن همگرائی و همکاری برای فضا سازی تا مردم بتوانند بعد از سرنگونی رژیم با هم زندگی متمدنانه کنند تا کمونیزم و سوسیالیزم خواهی و عقل گرائی با آرامش در مناظره ها و برخوردهای اجتماعی هر روزه پیروز شود.جنگ و خونریزی فضای توسعه درک متمدنانه نیست.

عقلانیت فضای صلح امیز می خواهد در فضای جنگی عقل پیروز نمی شود.اینست که راستها تلاش می کنند جامعه را به خون بکشند تا عقلانیت شکست بخورد!

لذا؟ همکاری از این زوایه افقش فرای رژیم اسلامیست نهادینه کردن فرهنگی مدرن است که نه تنها در سیاست بلکه در همه امور اجتماعی باید به زندگی و پراتیک روزمره تبدیل شود.

 

(5)چه خواستهائی می تواند به خواستهای فراسیاسی تبدیل شوند و اتحاد ایجاد کنند؟

 

اینن سوال پاسخش دینامیک است. در واحد زمان و شرایط پاسخهای مختلف دارد. وظیفه چپ جامعه اینست که این سوال را هر روز پاسخ دهد. موضوعاتی مثل حقوق جهانشمول انسانی، زندگی صلح امیز ، حقوق و ازادیهای فردی و اجتماعی، حقوق زن و کودک و کهنسالان، منع مجازات اعدام و حبس ابد.پایان دادن به جرم سیاسی و مجازات سیاسی، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود نمونه هائی هستند از موضوعاتی که می توانند در یک پلاتفرم فراسیاسی مورد اشتراک قرار گیرند.

مهم اینست که انگیزه تلاش برای همکاری در میان گرایشات چپ و راست چا بگیرد و عادت روزمره شود. مهم اینست که ضمن حفظ اختلافها و مناظره بر سر اختلافها، تلاشها برای هماهنگ کردن فعالیتها برای ساختن جامعه الترناتیو از هم اکنون اغاز شود.

این ذهنیت که باید صبر کرد تا انقلااب نزدیک شود تا مردم "حول من متحد شوند" تفکر بسیار نادرستی است.خطرناک است غیر مسئولانه است. این ذهنیت که بعد انقلاب مردم دنبال من خواهند بود همینطور!

چپی که انقلاب را مال خود می دانست در ایران بارها دچار شوک شد.بارها از انقلاب عقب ماند و بارها دید که انقلاب منتظرش نمی شود. بارها دید که انقلاب با چپ نمی ماند که هیچ ممکنست به سرعت در مقابل چپ قرار گیرد!

وقتی لنین با اعتراضات کارگری و دهقانی بعد از بدست گرفتن قدرت مواجه شد ، چه در ذهنش آمد؟!بله اینها همه ضد انقلاب هستند نوکر امپریالیزم هستند! لذا باید سرکوب شوند! اون چپ مدعی شد طبقه کارگر به خودش خیانت کرده!

لذا؟ بطور واقعی حتی انقلاب هم بشود تکلیف  چپ روشن نیست. چپ باید همگرائی و همکاری فراسیاسی را هم روز دستور کار قرار دهد.اینست هنر مدیریت اجتماعی چه قبل انقلاب چه دوران انقلاب و چه بعدش!

 

 

 

منابع بیشتر:

 

(1)آیا ایجاد جبهه‌ای متحد مقابل جمهوری اسلامی، امکان پذیر است؟(اسماعیل هوشیار)

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=64431

(2)پروژه مناظره در موضوع معضل  همکاری و اتحاد در اپوزسیون:

 

مناظره شماره 132 بخش ششم معضل اتحاد و همکاری در اپوزسیون ایران

 

موضوع: نگاهی به فراخوان مشترک کومله حزب کمونیست ایران با احزاب راست اپوزسیون کردستان

با شرکت: علا احمدی، سعید صالحی نیا ، بابائی

با مدیریت: رویا غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAkZdkrYV9M&feature=youtu.be

 

 

 

 

مناظره شماره 131-بخش پنجم معضل اتحاد و همکاری

سازماندهی بلوک چپ و راست و معضل اتحاد و همکاری

 

با شرکت : سعید صالحی نیا و علا احمدی

با مدیریت : رویا غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkJ-yuD5mPg

 

 

کلیپ فشرده مناظره شماره 131 برای مشاهده در ایران

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpTRwMRJIgA&feature=youtu.be

 

==============================

مناظره شماره 130 بخش چهارم بررسی  معضل اتحاد

 

آیا اتحاد و همکاری یکی است؟ ایا چپ و راست می تواند همکاری کند؟

 

با شرکت: علا احمدی، سعید صالحی نیا و علیرضا عجمی

 

با مدیریت: رویا غیاثی

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rZAvMz1yus&feature=youtu.be

 

کلیپ فشزده  130 برای مشاهده در ایران

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Htd8swwdQoc&feature=youtu.be

 

 

 

مناظره شماره 129 بخش سوم پروژه بررسی معضل اتحاد

 

مروری به متدها و نظریات اتحاد در تاریخ سیاسی ایران

 

با شرکت: سعید صالحی نیا و علا احمدی

با مدیریت رویا غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=39ymoavHS7A

 

کلیپ فشزده 129 برای مشاهده در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=I-hHx8h3E2Y&feature=youtu.be

 

 

=====================

 

مناظره 128  بخش دوم پروژه بررسی معضل اتحاد

موضوع: عوامل موثر در سازماندهی همکاری اجتماعی  و سیاسی و پایه های همکاری در جامعه مدرن

 

با شرکت: علا احمدی، سعید صالحی نیا و علیرضا عجمی

 

با مدیریت: رویا غیاثی

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbidEEa2w48&feature=youtu.be

 

کلیپ فشزده برای مشاهده در ایران

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kYYrbuSmmA

 

 

========================================

 

 

 

مناظره سیاسی شماره 127

پروژه بررسی معضل اتحاد و همگرائی

با شرکت : ناصر پاکنژاد، علیرضا عجمی،عمر محمدی و سعید صالحی نیا

با مدیریت رویا غیاثی

مناظره شماره 126

https://www.youtube.com/watch?v=hSvztg1_5AY

 

کلیپ فشزده برای مشاهده در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=Ml8Krnnl6yE

 

 

مناظره مناظره 126

موضوع:

"انتخابات" ریاست جمهوری رژیم اسلامی و وظیفه آزادیخواهان

نگاهی به کارنامه 3 ماهه ترامپ رئیس جمهور امریکا

با شرکت: سعید صالحی نیا، علا احمدی، سیروس محسن وند و باقر ابراهیم زاده

 

با مدیریت: رویا غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmXdXuc6Wps

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com