دعوای ترامپ با حکومت کره شمالی نمود چه بحران واقعیست؟

سعید صالحی نیا
September 06, 2017

salehinia@aol.com

 

مقدمه:

ترامپ که براستی سمبل بحران همه جانبه حکومت در امریکاست و فشرده همه بلاهتها و خودبینی های طبقه حاکمه ای که چندین نسل دنیا را به توبره کشیده و حالا مثل شیری بی یال و شکم زوزه اش را کسی جدی نمی گیرد ، وارد اولین بحران بین المللی جدی بعد از بدست گیری قدرت شده. بحرانی که پیش زمینه های متعددی دارد و اساسا  و بواقع بر سر دعوا با حکومت اوسکول کره شمالی هم نیست.

همانطور که بحران سیاست امریکا با صدام حسین یا رژیم اسلامی اساسا نمود بحران وسیعتری بنام بحران قدرت در منطقه خاورمیانه بود و هست ، دعوای ترامپ با حکومت کره شمالی هم نمود و علامت بحران بزرگتری است. این بحران استراتژیکی است که حکومت امریکا  و نظام سرمایه غربی با چین دارد. کره شمالی موضوع  کنونی بحرانست اما پشت این بحران دعوای بزرگتریست.

در این مقاله سعی می کنم این بحران و رابطه اش را با بحران استراتژیک بین غرب و چین بررسی کنم:

 

(1)دعوای ترامپ با دیکتاتور کره شمالی و نگرانی از تبدیل شدن این بحران به یک جنگ وحشتناک جهانی:

 

داستان اینست که حکومت امریکا و حکومت کره جنوبی مرتب همکاریهای نظامی خود را در مزهای کره شمالی توسعه داده اند و کره شمالی هم طی چند سال گذشته هم تکنولوژی موشکی خود را توسعه داده و هم همین چند روز پیش اولین بمب هیدروژنی خود را منفجر کرد و به دنیا نشان داد که وارد زنجیره حکومتهای صاحب سلاح اتمی و هیدروژنی و موشکهای استراتژیک است. رقابت نظامی در منطقه حساس که زیر ناف چین و ژاپن است و بزرگترین اقتصاد  دنیا را هم بتدریج دارد صاحب می شود.

لاف زدنها و لات بازیها و تهدیدهای ترامپ طی چند هفته گذشته بجائی رسید که رسما کره شمالی را به انهدام تهدید کرد و ژنرالهایش هم دیروز تکرار کردند که اماده اند وارد عملیات وسیع در مقابل کره شمالی شوند (البه گفتند که نمی خواهند کره شمالی را نبود کنند که ترجمه اش اینست که نمی خواهند دست به سلاح اتمی ببرند).

حکومت امریکا درخواست جلسه فوق العاده شورای امنیت کرد و خواهان فشار بیشتر اقتصادی و اماده سازی سایر حکومتها برای دخالت نظامی در کره شد که اینبار حکومت چین و روسیه هم صدا شدند و اعلام کردند که راه حل را عقب نشینی همزمان هردو طرف می دانند یعنی حکومتهای امریکا و کره جنوبی مانورهای خود را متوقف کنند و حکومت کره شمالی ماجراجوئیهای موشکی و اتمیش را.

نماینده حکومت امریکا در سازمان ملل هم در مقابل ، اعلام کرد که طرح مشترک روسیه و چین را نمی پذیرد . لذا تا همینجا این بحران در حال تشدید است و خطائی کوچک می تواند با اغاز یک درگیری وسیع و خونین و بین المللی بینجامد. وضعیت بسیار خطرناکی است شاید ابعاد این بحران  بی سابقه باشد.

 

(2):بحران استراتژیک بین چین-روسیه و حکومت امریکا

 

حکومت چین با تکیه به اقتصاد مافیائیش با تکیه بر نیروی کار ارزانش در حال تسخیر اقتصاد دنیاست.الان بیش از 600 بیلیون دلار در سال  تجارت فقط با امریکا دارد. نفوذ بانکها و سرمایه های چین در غرب و خصوصا در امریکا واقعا سرگیجه آور است. کمپانیهای امریکا را یک به یک دارند می خرند اونهم با اسامی مختلف.کالاهای چین سالهاست بتدریج بازار داخلی امریکا را تسخیر کرده اند و علت اساسی بحران درون امریکا همین فلج شدن اقتصاد درونی امریکا و مهاجرت سرمایه به خارج امریکاست چرا که نیروی کار ارزان هدف سرمایه بدون مرز و گلوبال است.

چین و روسیه بعد از سقوط بلوک شرق دوران بازسازیهای درونی خود را به اتمام رسانده اند و الان در صحنه بین المللی خوهان سهم بیشتر مناظق نفوذ هستند.منطقه خاورمیانه را این دو بتدریج دارند از زیر دست حکومت امریکا خارج می کنند و ساختن داعش و جریانات اسلام سیاسی زیر بیرق هربستان سعودی هم نتوانست  سیاست امریکا را در منطقه حفظ کند و این حکومت شکست خورده بحران خاورمیانه است.

صحنه جدیدتر بحران جهانی همین منطقه شرق دور  یعنی منطقه چین ژاپن و کشورهای معروف به ببرهای اسیا (مالزی و قلیبپن و سنگاپور ) است. حکومت چین به شکلی تهاجمی چه از جهت اقتصادی و چه نظامی دارد سایه خود را روی اون منطقه که تا چند دهه قبل ملک حکومت امریکا بود پهن می کند.مانورهای نظامی پیزوری نیروی دریائی امریکا هم نتوانست چند ماه قبل جلوی تحکیم مواصع جگومت چین را در جزایر اطرافش بگیرد.

اینست که من فکر می کنم داستان بحران با حکومت کره شمالی فقط لایه اول بحران استراتژیک حکومت امریکا در منطقه خاور دور است. بحرانی که می رود جایگاه خود را در بحرانهای مزمن بین المللی باز کند.

 

(3)رابطه حکومت کره شمالی با حکومت چین و فشار حکومت ترامپ به حکومت چین:

 

ترامپ طی ماههای اخیر چندین بار از حکومت چین خواست فشار خود را بر کره شمالی افزایش دهد.مشکل اینست که حکومت چین این بازی ترامپ را خوب فهمیده و دستش را خوانده.

چین سهمی بیش از 90% در اقتصاد بین المللی کره شمالی دارد.کره شمالی یک کارخانه اسلحه است که مشتریهایش از جمله حکومت اسلامی ایرانست که سالانه بیش از 2 بیلیون دلار از این حکومت جانی خرید می کند.

حکومت چین می داند که رفتن حکومت کره شمالی به معنی یکسره شدن جزیره کره است و کاهش نفوذ چین در منطقه.لذا با سیاستی بامزه هم ادای همکاری و تفاهیم با حکومت امریکا را در می آورد و هم مواظب است حکومت امریکا زخمی کاری به حکومت کره شمالی نزند.خصوصا در سازمان ملل که این رویاروئی واضح تر است.

 

(4)ترامپ  روی چه حساب می کند و خطر چیست؟

 

اکثر صاحب نظران نظامی در امریکا معتقدند که راه حل نظامی برای کره شمالی متصور نیست.هارت و پورتها به کنار ، وارد شدن به جنگ اسیای دور برای حکومت امریکا بسیار خرج بردار و خطرناک است.حکومت امریکا نزدیک به 80 هزار  نفر ارتش در کره جنوبی و ژاپن دارد .اینها قرار است در مقابل ارتشهای چند میلیونی چین و کره شمالی چه کنند؟ چقدر می توانند به تکنولوژی امریکائی که دیگر  مشابهش را چین و روسیه دارند تکیه کنند و افسانه رامبو بسازند؟ لذا گزینه حمله غیر اتمی بسیار ضعیف است. راه حل حمله اتمی هم غیر ممکن!

ترامپ روی هارت و پورت روی عقب نشینی حکومت چین حساب باز می کند.این قمار بسیار خطرناکی است. اینجا محلی است که بلاهت ممکنست کار دست او  بدهد و ملیونها میلیون انسان نتیجه اش ببینند.

 

راه حل بحران سرمایه داری پایان سرمایه داریست!

 

ترامپ سمبل بحران سرمایه داریست . حماقت او بلاهت او یک حماقت شخصی نیست.کلیت حاکمیت سرمایه دچار بحرتنست.جهانی شدن سرمایه عامل عروج قطبهای جدید شده و سهم خواهی این قطبها دارد به مرزی می رسد که جنگی جهانی شاید چاره اش باشد. همانطور که دو جنگ جهانی قبلی چاره تقسیم قدرت قطبهای سرمایه داری بود. لذا سرمایه داری بجائی رسیده که تنها با جنگ های وسیع می تواند جانش را بدر ببرد و بازسازی شود.

چاره اینبار این نیست که سرمایه داری را ملوس کنیم اینبار بشریت باید با پایان سرمایه داری بحرانش را پایان دهد.این راه حل است اگر نشود بشریت  وارد سراشیب مرگبار وحشتناکتریست.

 

منابع بیشتر:

 

(1)میمون بازی ترامپ: حمله موشکی در کنار پذیرش حکومت بشار اسد

http://monazere-siasi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7/978-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF

 

(2)بحران روابط ترامپ یا حکومت کره شمالی(برخی منابع):

https://www.nytimes.com/2017/09/03/us/trump-north-south-korea-nuclear.html

https://www.nytimes.com/2017/09/04/business/trump-china-north-korea-trade.html

http://www.cnn.com/2017/09/04/politics/north-korea-nuclear-test-us-military-options/index.html

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/trump-in-the-crucible/536256/

https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-crisis-how-events-have-unfolded-under-trump-n753996


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com