حزب خائن توده ،انصاف کاظم نیکخواه ، صورت مسئله عوضی  !

کامران پایدار
August 09, 2017

کامران پایدار

حزب خائن توده ،انصاف کاظم نیکخواه ، صورت مسئله عوضی  !
اخیرا تلویزیون کانال جدید در مناظره ای با کاظم نیکخواه از رهبری ح ک ک به بحث و بررسی پیرامون کودتای 28 مرداد سال 1332 و حاشیه های آن پرداخته است . این مناظره در نشریه انترناسیونال شماره 723هم منتشر شده است . در جایی از این مصاحبه و با طرح یک صورت مسئله عوضی از قرار انصاف آقای کاظم نیک خواه برای حزب خائن توده به درد می آید . کاظم نیکخواه می گوید : بسیار بی انصافی است که کسی بخواهد حزب توده را متهم به شکست مصدق و پیروزی کودتا بکند؟!
اینکه قبل از کوتای 28 مرداد 32 و از مدتها قبل امریکا و شاه وعواملشان و ازجمله آخوندهایی چون کاشانی و بهبهانی و دیگران همه با هم در تبانی و زدو بند و معامله و توطئه و...برای نابودی و سرنگونی مصدق در تلاش وتقلا بوده اند محفوظ ، اینکه حزب خائن توده در آن زمان با توجه به تشکیلات نظامی و سازمان افسرانش درارتش دارای نفوذ واطلاعاتی بوده و مدام به جناب آقای مصدق الدوله قهرمان ملی و انبار دار نفت هشدار و بیدار باش داده محفوظ ، اینکه به دلیل نا پیگیری وسستی و کوتاهی و عدم توجه  جناب مصدق به آلارم های حزب توده شاه و امریکا و کودتا گران سرانجام موفق و پیروز می شوند و...محفوظ ، اما نکته اصلی ،از آنجایی که حزب توده ، جبهه ملی ، مصدق و کل جریانات و گرایشات مذهبی ناسیونالیستی آن دوران همگی در یک صف واحد قرار داشته اند و همگی از یک آخور ارتزاق میکرده اند و به یک صف طبقاتی بورژوازی آن دوران تعلق داشته اند آیا شک و تردیدی هست ؟ا گر مصدق و جبهه ملی چی ها و حزب توده بر فرض اینکه کودتایی نمی شد و پیروز و ماندگار صحنه سیاست آن دوران می بودند آیا وجود و ماهیت اینها ، آیا نتیجه حکومت و قدرت اینها برای توده های مردم ، برای کارگران و زحمتکشان ارمغانی از جنس آزادی و برابری و رفاه و خوشبختی میداشت ؟ قدرمسلم همه این جریانات ملی و مذهبی و شرق زده ارتجاعی هر یک بخشا گرایشات و رگه های خاصی از سیستم و مناسبات طبقه بورژوازی هستند . همه این جریانات ملون بورژوا ناسیونالیستی چه ربط و منفعتی به حال جنبش چپ و کمونیستی و چه ربط و منفعتی به حال مبارزات کارگران و زحمتکشان دارند . آیا بین حزب خائن توده و مصدق و جبهه ملی و شاه ونهضت آزادی و دیگران تفاوتی ماهوی موجودهست ؟ حزب خائن توده همان جریان بورژوا ناسیونالیستی است که از مصدق و خمینی حمایت کرده برایشان جاسوسی و آدم فروشی کرده و برای به پیروزی رسانیدن این جانوران ضد جامعه و مرتجع هیچگاه فرو گذاری نکرده است . حزب خائن توده همان جریان ارتجاعی است که در ادامه همان سیاستهای همیشگیش حتی همین امروز از سران و احزاب  فاسد و دزد و منفور حکومتهای بورژوازی امثال دیلما روسف در برزیل و جمهوری بولیواری !! امثال نیکولاس مادرو دزد و قاتل در ونوزوئلا حمایت و پشتیبانی می کند . در این میان آنچه بیشتر جالب توجه است طرح یک صورت مسئله عوضی و ارایه یک پاسخ الکن و اخلاقی از جانب کاظم نیکخواه است . این چیزی نیست جز سرگیجه سیاسی و توهمات رهبران حزب کمونیست کارگری .


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com