مَضحکه انتخابات "شش کاندیدا، شش جنایتکار"

عزت دارابی
May 15, 2017

مَضحکه انتخابات "شش کاندیدا، شش جنایتکار"

قرار است چند روز دیگر یعنی روز جمعه ٢٩ اردیبهشت مردم ایران به پای صندوق های ر‌أی بروند و از این شش جنایتکار یکی را برای ریاست جمهوری ایران انتخاب کنند تا برای یک دورهٔ دیگر به اعمال سرکوب و اعدام و سنگسار و اختناق وحشیانه خود ادامه دهد.

طبق تمام موازین و اصول امروزی خود حاکمان ستمکار سرمایه داری و استاندارد جهانی انتخاباتی هر کس و حزب و سازمانی می تواند که  در هر نوع انتخاباتی که بخواهد شرکت کرده و کاندید خود را معرفی نماید و این حق طبیعی هر شخص و سازمانی است .

اما در جمهوری اسلامی اولا تمام احزاب و سازمان های اپوزسیون نه تنها حق انتخاب هیچ کاندید و فردی را ندارند بلکه به درازای طول عمر این رژیم این سازمان و احزاب مورد تعقیب، پیگرد و ترور باندهای مافیایی این رژیم بوده اند. آنچه در داخل ایران هم رنگ آبی و سبز اپوزسیون به تن کرده نه تنها به عقیده من در زمره اپوزسیون نیست و نمیتوان آن ها را اپوزسیون قلمداد کرد بلکه خود این ها شاخه ای از همان درخت جور و ستم سرمایه داری اسلامی است که برای فریب مردم و گرفتن سهم  بیشتر به میدانش فرستاده اند.

تازه تمام کسانی که خود را هم کاندید کرده اند باید از فیلتر ولایت فقه، شورای نگهبان و کُل دستگاه جنایتکار امنیتی ایران عبور کند. باید انسانی مذهبی و سیاسی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مؤمن و معتقد به مذهب رسمی ایران باشند. و دراصل ١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی،  دین رسمی "اسلام" و مذهب "جعفری اثنی عشری" می باشد و این اصل الی الابد یعنی غیره قابل تغییر است. پس میلیون ها انسان که اعتقادی به دین ندارند و یا مذهب آن ها غیر از "جعفری اثنی عشری" است اتوماتیک از خود کاندید کردن در این رژیم محرومند. این مسأله را با میلیون ها انسان از اقلیت و اقوام و  مذاهب گوناگون دیگر در ایران جمع کن و حاصل جمع را با "دمکراسی" جمهوری اسلامی منها کن، آنوقت خواهید دید که انتخابات یعنی چه!

زیرا در نظام توتالیتر اسلامی هیچ گروه و سازمان و حزبی که بطور واقع و ابژکتیو برنامه و عملکردش در خدمت کارگران، جوانان، زنان و کُل جامعه انسانی ایران باشد نه تنها جای در ایران ندارد بلکه از نظر این رژیم در هر جا هم باشد حکمش مرگ است.

این سناریو فقط از دیدگاه و نظر جمهوری اسلامی است که می توان نام "انتخابات" روشگذاشت، آنهم رژیم و "ولایت فقه" می خواهند درجه محبوبیت و کارائی جناتیکارانش را به محک بگذارد و توانایی نظری و عملی آن ها را در سرکوب و تعمیق و تخدیرو فریب مردم در داخل و جلب توجه ماسمیدیا جهانی در خارج  به آزمایش بگذارد. و گر نه کُل انتخابات مُتلون این رژیم قرون وسطائی از دیدگاه و منافع و افاده کارگران و زنان و جوانان ایران کاملا پوچ و مبتذل و بی معنی می باشد.

انتخابات در چنین رژیمی سناریوی سیاهی است که در تکاپوی تحمیل هر چه بیشتر استحکام حکومتی مطلق العنان و مخمصه و مَضار بر مردم می باشد. این انتخابات نیست، بلکه به عبودیت کشاندن مردم و دشنه و نیشتریاست که با هر فریب و نیرنگی می خواهند بر پیکر مردم فرود آورند.

سی وهشت سال اعدام، سنگسار، بیکاری، زندانی، قطع عضو کردن، اعتیاد و فحشا و به تارج و هدر دادن کُل سرمایه یک ملت هشتاد میلیونی باید درس و آموخته ای برای تک تک همه کسانی باشد که هننوز یک ذره به این حکومت، مردد و خوشبین هستند و هننوز در میان شعار بد و بدتر سرگردان و در جستجوی پیدا کردن جناحی معتدل تر دست و پا می زنند.

علی الاصول مترصد بودن و خود را در تضییق قرار دادن نامتناهی برای پیدا کردن شخص و جناحی انقلابی در درون این رژیم نه تنها کار بسیار عبثی می باشد، بلکه کاملا خود فریبی و جهالت و جزم اندیشی و تائید کل جنایات رژیمی است که به مدت سی و ‌هشت سال تمام ایران را به گور سترگی تبدیل کرده که هر روزه باید نظاره گر جنازه عده ای از انسان های شریف و انقلابی،بی بضاعت و بی مکان بود.

اختلافات جناح های ساخته و پرداخته درون رژیم هیچگونه ربطی به بهتر کردن امرار معاش مردم، بیکاری و زندگی مرفه و آزادی مردم ایران ندارد و کُل این اختلافات بر راستای سهم خواهی بیشتر و استحکام نظام اسلامی قرار دارد. کارنامه تقریباً چهار دههٔ تمام این کاندیداها و جناح های وابسته به آنها پڕ از جنایت، دزدی و فساد می باشد.

الگو، فرهنگ و متد و ایدئولوژی این رژیم نه تنها یک سر سوزنی به کارگران، زنان و جوانان ایران متعلق نیست بلکه کاملأ در راستای ضدیت و ناسازگاری و ناهمگونی با آن قرار دارد. این رژیم وصله ناجوری بر پیکر مردم ایران است و باید مردم این وصله اجباری را هر چه زودتر از خود بتکانند و آن را دور بیاندازند.

این ششکاندیدا نه تنها نامزد و نماینده راستین مردم نیستند، بلکه شش قصابی هستند که به فرمان و مدیریت آن ها  صدها هزار انسان شرافتمند و انقلابی از زن و مرد از کودک و جوان و از دختر و پسر اعدام، زندانی و شنکنجه شده و می شوند و این روند تا سرنگونی کل این رژیم جنایتکار ادامه خواهد داشت. معرفی کردن این ها به نام نماینده مردم در واقع توهین سترگ و آشکاری است که درحق به مردم ایران می کنند.

پس شعار و رأی ما باید سرنگونی این رژیم دسپوت، دماگوگ،  پوسیده و قرون وسطائی باشد و نباید به کمتر از آن رضایت داد. نباید دچار هیچگونه انگاره، وهم و گمانی شد و آوانگارد و پیشروان کارگران، زنان، معلمان، جوانان و فعالان ومبارزان مدنی و مردمی گوناگون باید هر یک به سهم و توانای خودبه این عوض کردن جانیان"نه" گویند  و به هر شیوه ممکن از آگاهی دادن به انسان های دیگر فعال باشند.

 

عــزت دارابی

 25  اردیبهشت 1396

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com