مانوور نظامی- ناموسی، برای دفاع از ثروت و قدرت!

عبدل گلپریان
December 14, 2016

روز سه شنبه ۱۳ ماه دسامبر ۱۵ هزار پیشمرگ حکومت اقلیم کردستان عراق در یک مانوور نظامی تحت عنوان،"دفاع ازناموس" تجمعی در اربیل کردستان عراق برگزار کردند. داستان از این قرار است که یکی از نمایندگان پارلمان کردستان عراق بنام "سروه عبدوالواحد" از اعضای فراکسیون گوران طی سخنانی در پارلمان عراق  که بمنظور تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ برگزار شده بود در رابطه با وضعیت مالی و اقتصادی خانواده های پیشمرگ در اقلیم کردستان گفته است: "در حالیکه حقوق ماهیانه بموقع در اختیار خانواده های پیشمرگانی که جان خود را از دست داده اند قرار نمیگیرد، همسران آنان ناچارند برای تامین معیشت زندگی شان "خودفروشی" کنند. ( در ادبیات ناسیونالیسم کرد بجای "تن فروشی" از واژه خودفروشی استفاده میشود و منظور این نماینده از فراکسیون گوران "تن فروشی" بوده است). توضیح داخل پرانتز از من است.
در همین جلسه که بمنظور تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ برگزار شده بود چهار فراکسیون پارلمانی متشکل از اتحادیه میهنی، گوران، جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی با دولت حیدر عبادی شرکت داشتند، فراکسیون حزب دمکرات در این نشست شرکت نکرد و آنرا تحریم کرد. دولت مرکزی عراق و چهار فراکسیون نامبرده به این توافق رسیدند که حقوق کارمندان و همچنین نیروی پیشمرگ مستقیما از سوی دولت مرکزی بموقع پرداخت شود و در اذای آن دولت مرکزی نیز بر فروش ۵۵۰ بشکه نفت صادره از کرکوک و مناطق دیگر اقلیم کنترل و حسابرسی داشته باشد. چهار فراکسیون نامبرده توافق بر سر تصویب بودجه با حکومت مرکزی را بنوعی یک پیروزی برای خود در مقابل فراکسیون حزب دمکرات که جلسه را تحریم کرده بود ارزیابی کردند.
در واکنش به این مسئله حزب دمکرات کردستان عراق ( بارزانی ) موقعیت را غنیمت شمرد و برای جبران شکستی که از سوی چهار حزب رقیب متحمل شده بود، سخنان نماینده گوران را مناسب دید که این شکست را تلافی کند و در اعتراض به اظهارات او کمپینی اعتراضی توسط هواداران خود در اربیل تحت عنوان "دفاع از ناموس پیشمرگ" براه انداخت. بنا به آخرین خبرها به تحریک حزب دمکرات شکایت نامه ای از سوی نمایندگان نیروی پیشمرگ به دادگاه داده شده است که کنار نهادن سروه عبدولواحد از پارلمان و همچنین محاکمه کردن او را به جریان بیاندازد. لازم به ذکر است که کاربدستان سطح بالا در دادگاه عالی حکومت اقلیم نیز وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق هستند.
سخنان "سروه عبدوالواحد" ضمن اینکه حقایقی از وضعیت زندگی مردم را بیان میکند اما حزب متبوع ایشان و همه احزاب حاکم بر کردستان عراق در تحمیل تن فروشی به بخشی از این خانواده ها شریک و سهیم هستند. بالاخره بعد از تهدید به کشته شدن از سوی منصور بارزانی، او در توضیحاتی تحت عنوان" سخنانش را نادرست تعبیر کرده اند"، ناچار به عذرخواهی شد.
چنین واکنشهایی تاریخا سنت و فرهنگ دیرینه ناسیونالیسم کرد بوده است و تنها مختص به حزب دمکرات نیست. برای ناسیونالیسم کرد چه در حزب گوران باشد و یا اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، ناموس پرستی، مردسالاری، تحقیر زن و اعمال دیگر نابرابریها نسبت به زنان یک رکن پایه ای این جریانات قومی اسلامی بوده است. هم کیشی احزاب ناسیونالیست با اسلام و متاثر از فرهنگ ضد زن آنان، جایگاه درجه چندم زن در افکار، سیاست و سنت این احزاب بر کسی پوشیده نیست و در چنین سربزنگاه هایی تحریکات عقب مانده در میان طرفداران این احزاب نیز به خدمت گرفته میشوند.
در همین رابطه حزب دمکرات نیز برای اینکه صف بندی طرف مقابل را بی پاسخ نگذاشته باشد، از طرف نخست وزیر و هیئت وزیران حکومت اقلیم خطاب به چهار فراکسیون عضو پارلمان، از آنان دعوت کرده است که روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر در جلسه ای که هیئت وزیران بمنظور تصویب بودجه سال ۲۰۱۷  در اقلیم کردستان برگزار میکند شرکت کنند. چهار فراکسیون پارلمان نیز عدم حضور خود در جلسه هیئت وزیران را به اطلاع آنان رسانیده و خواستار بتعویق انداختن این جلسه تا تصمیم نهایی فراکسیون هایشان شده اند.
اما آیا به خیابان آوردن ۱۵ هزار نیروی پیشمرگ از سوی حزب دمکرات به سرکردگی منصور بارزانی فرزند مسعود بارزانی تنها بدلیل سخنان"سروه عبدوالواحد" بوده است که عرق مردسالاری و ناموس پرستی ناسیونالیسم کرد را برانگیخته است یا اینکه حزب دمکرات در صف بندی اخیر بر سر تصویب طرح بودجه که تسلط بر بخشی از درآمد نفت را از دست میدهد و به جیب احزاب رقیب سرازیر میشود نگران است؟.
این دعوا قبل از اینکه بر سر تحریک احساست ناموس پرستانه ناسیونالیسم کرد باشد، بر سر رقابت و بر سر تقسیم سود و ثروت هستی مردم در کردستان عراق است.
رقابت و دعوا بر سر کرسی و قدرت و مهمتر از اینها چپاول، دزدی، فساد و غارت هستی مردم کردستان عراق توسط هر پنج حزب شریک در حکومت اقلیم کردستان عراق امر تازه ای نبوده و نیست. مسئله ایجاد صفی متشکل از چهار فراکسیون پارلمان بر سر تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ و در حاشیه قرار گرفتن حزب دمکرات در این ماجرا را باید بر متن همسویی دولت مرکزی عراق، نقش جمهوری اسلامی و قرار گرفتن چهار حزب شریک در حکومت اقلیم کردستان عراق در این صف بندی جدید توضیح داد. حزب دمکرات کردستان عراق نیز همچون همیشه در جبهه دولت ترکیه قرار دارد که طی ماههای اخیر چه  در رابطه با اوضاع داخلی ترکیه و چه در مناسبات با دولتهای غربی در موقعیت مطلوبی قرار نداشته است.
این صف بندیهای منطقه ای میتواند توضح دهنده تقابلات اخیر در میان احزاب شریک و حاکم بر کردستان عراق بر سر تقسیم سهم و سود هستی مردم باشد. حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی از آنجا که تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ را که در بغداد انجام گرفت و اجرایی شدن آنرا به زیان خود میبیند اظهارات "سروه عبدوالواحد" از حزب گوران را بهانه ای برای برانگیختن احساسات عقب مانده در میان طرفداران خود تحت عنوان "اهانت به ناموس پیشمرگان" را به تبلیغات گسترده ای علیه حزب گوران تبدیل کرده است. تن فروشی، فقر و فلاکت اعمال شده بر مردم پدیده ای اجتماعی است که از قبل سیاست و اهداف احزاب حاکم، انباشت سود و ثروت جامعه در دستان حاکمیت پدیدار میشود. دعوا بر سر تصویب بودجه سال آینده کردستان عراق در هر شکل و شمایلی ( چه در بغداد و چه در اربیل ) رسمیت یابد و انجام بگیرد چیزی جز سهم خواهی احزاب حاکم بر کردستان عراق، سود بردن حکومت مرکزی، و نفوذ هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و دولت ترکیه در تحولات کردستان عراق و تحمیل تباهی هر چه بیشتر بر مردم کردستان عراق را در بر نخواهد داشت.
عاملین و مسببین اصلی تحمیل فقر، تن فروشی، نداری، نا امنی، حقوقهای پرداخت نشده و دستمزدهای به گرو گرفته شده معلمان و کارمندان، و وضعیت نابسامان و فلاکتبار زندگی و معیشت مردم کردستان عراق، سران و کاربدستان احزاب شریک در حکومت اقلیم کردستان عراق هستند. کمپین و مانوور نظامی تحت عنوان "دفاع از ناموس" چیزی جز دعوا بر سر تقسیم سود و ثروت نیست. تعصبات کور، عقب مانده و ناموس پرستانه ناسیونالیسم کرد این خاصیت را برایش دارد که در معادلات و رقابتهای بین احزاب بعنوان شمشیری زنگ زده بکار گرفته شود. میلیونها مردمی که بیش از دو دهه زندگی فلاکتباری را تحت حاکمیت این احزاب تجربه کرده و در کنار این تباهی شاهد ثروت اندوزی و چپاول هستی شان از سوی سران عشایر و طوایف احزاب اسلامی و قومی بوده اند، باید خود به میدان آیند و به این وضعیت خاتمه دهند.

۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com