در حاشیه اعطای جایزه سی ان ان به مادونا!(نگاهی به لجنزار کابالائیزم)

سعید صالحی نیا
December 18, 2016

salehinia@aol.com

 

مقدمه:

 

مادونا 58 ساله امروزها دوباره توسط سی ان ان که طی یکسال اخیر روی پروة فروش خانم کلینتون سرمایه گذاری کرده بود، به جامعه معرفی می شود! اینبار بعنوان هنرمند زن منتخب شد و بهش تریبون داده شد تا دوباره بنجلش را به دنیا بفروشد!

سخنرانی مادونا پشت تریبون سی ان ان (1) در حالیکه لنگهایش را باز کرده و به دنیا اعلام می کند وسط پایش خالی است! در زمان کنونی بسیار پر معنی است!

شاید برخی بپرسند که حکومتهای سرمایه داری بجر ابزار توپ و تفنگ و پلیس چه ابزارهائی دارند برای رام نگه داشتن جامعه؟ در غرب که ظاهرا کودتا نمی کنند زندان سیاسی ندارند! پس چگونه انسان را توی خانه نگه داشته اند؟

راههای نگه داشتن مردم در خانه ها و دنبال تکه نان دوانیدن مردم بسیار است.هالیوود یکی از این ابزارهاست.

راه دیگر تخدید جامعه به مواد مخدر و الکل است.راه دیگر انواع ایدئولوژیهای مهمل خود ساخته مذهبی و "ضد مذهبی" .

این متدها توسط جلو گذاشتن هنر پیشه های سینما و خوانندگان و "هنرمندان" انجام می شود.نسل جوان را مورد هدف قرار می دهند و مطمئن می شوند از که از کودکی ادمی منگ و گیج و مهمل ساخته شود تا مبادا فکر کند مبادا سوال کند مبادا بیشتر از انچه در اخورش ریخته اند بخواهد!

تا این مقدمه را خوب نفهمیم ، جا و مقام امثال مادونا برای ما نامعلوم می ماند! از دید من مادونا یک نمونه بسیار جالب از کلگسیون عروسکهای نظام حاکم است. اینجا سعی می کنم نگاهی بیندازم به این آدم و توضیح دهم جایگاه این عروسک در تخریب فکری نسل جوان چیست؟

 

(1)مادونا به چه گرایشی تعلق دارد و جایگاه فمینیزم کابالیستی در "فعالیتهایش" چیست؟

 

 

بستر رشد مادونا در دوران ریگانیزم بود.ریگانیزم دو تا عروسک به نسل امریکا اعطا کرد یکیش مادونا بود و یکیش مایکل جکسن!این دو تا عروسک نقش واحدی داشتند.یک نوع خنگی جمعی به نسل جدید در دوران بحرانی جنگ سرد تزریق کنند.توهمی از دنیا بسازند . نسل جوان را در هپروت نگه دارند.

 

دنیا را اب می برد و این عروسکها نسل جوان امریکا را در خواب نگه می داشتند.

 

مادونا به گفته خودش در سن جوانی مورد تجاوز قرار گرفت. تجربه سختی داشت و ظاهرا به این نتیجه رسید که راهش اینست که به قدرت برسد از دیگران متمایز باشد.از مردان متنفر باشد.مردها را ابزار خود کند . به جنبش ضد مردها بپیوندد .اسمش را هم بگذارد "فمینیزم بد"!

 

مادونا در دوران "هنرمندیش" از بدن خود استفاده بهینه کرد تا یک سکسیزم ناب ضد مرد را به نمایش بگذارد."انتقام بگیرد از مردها"! در آثار هنریش مرتب سراغ این مضمون می رود!

در سخنرانی اخیرش هم مدعی است که نظریه سکسیستی او دارد زنها را قدرت می دهد!

 

مادونا می گوید که مخالف درک مردانه از زن است که: زن را زیبا و جوان می خواهد"! بامزه است که صورت او دیگر بخاطر اعمال جراحی برای جوان ماندن قابل شناسائی نیست!

 

ایشان پیر شده و بجز ادامه نشان دادن باسن و بدن خودش از دهها رقاص برهنه و نیمه برهنه استفاده می کند! خوب اگر سکسیزم را مردانه می داند چرا خودش این ابزار را استفاده می کند؟ چرا خودش زور می زند که جوان نشان داده شود؟

 

لذا فکر می کنم مادونا و امثال او را حتی نباید در سطح ادعایشان جدی گرفت! مغزه دو دهنه ای است کنار سایر مغازه های سکسیست برای فریب و گیج نگه داشتن نسل جوان امریکا و دنیا!

 

 

(2)مادونا و کابالائیزم

 

 

مادونا از سالهای 90 میلادی به فرقه ای پیوست بنام کابالائیزم (3و 4). محققین متعددی دلایل پیوستن مادونا به فرقه کابالا را مورد بررسی قرار دادند (4). جالبست که این فرقه که خود را به یهودیت منتصب می داند مدعی است که زنها از مردها برتر هستند.این مهمترین ریشه روانشناسانه چذب مادونا به این فرقه اعلام شده! مادونا در کابالائیزم بواقع ارزوهای خود را می بیند!

 

فرقه کابالئیزم را باید عمیقتر شناخت و جایگاهش را در توسعه یک مذهب سری و ضد فرهنگ نشان جامعه داد. جالبست که بعد از پیوستن مادونا تعداد زیادی از هنرمندان و خوانندگان امریکا به این فرقه پیوسته اند.

 

 

(3) مادونا  و فمینیزم ضد مرد:

 

 

از دید من آندسته از زنها که به ورژن ضد مرد فمینیزم پیوسته اند در زندگی شخصیشان دچار معضلاتی بوده اند.دچار ظلم و سوء استفاده از مردی قرار گرفته اند.در مورد مادونا بقول خودش مورد تجاوز قرار گرفتن نقش مهمی در شکل دادن مسیر زندگیش را داشته.او هرگز نتوانسته با مردی ارتباط انسانی و برابر پیدا کند.

 

فمینیزم مادونا ابزار فکری هویت سازی اوست. صرف نظر از خصبت طبقاتی فمینیزم که متعلق به طبقه مرفه جامعه است و ربطی به مبارزه برای آزادی و برابری زن ندارد.

 

در نظام فکری مادونا مردها به زنا ظلم کردند و راهش اینست که حالا زنها تلافی کنند! در نمایشهای مادونا ، او حین رقص سوار مردها می شود.رقاصه های مرد را مورد تحقیر قرار می دهد.سوارشان می شود! تنفر از مردان بطور مشخص در نمایشهای مادونا خصوصا در سالهای اخیر واضح است!

 

 

 

(4) ادعای دروغ  مادونا در دفاع از زنها

 

مادونا مثل هر دروغگوی دیگر، وقتی به مبارزه اجتماعی مردم امریکا می رسد کاملا ساکت است! نه در جتبش بر علیه تهاجم بوش به خاورمیانه حرفی زد و نه در جریان مبارزات وسیع مردم امریکا در جنبش اشغال و حتی جنبش سندرز! مادونا به طبقه حاکمه امریکا تعلق دارد و ابزار بازیچه اون طبقه است.

 

مادونا اثبات این حکم است که فمینیزم به مبارزه برای عدالت اجتماعی به رشد اندیشه برابری تعلق ندارد. هویت برابر مرد و زن را نمی خواهد .تنفرش از مرد او را دنبال نخود سیاه "بی حساب شدن با مردان" فرستاده!

 

سکسیزم مادونا ، شکل وارونه تبدیل شدن او به ابزار جنسی مردانه است! با برهنگی خود و رقاصه هایش صحنه زشت دنیای مردانه را بازتولید می کند!

 

مادونا جنسیت زن را ابزار فروش شوهایش کرده. توسعه سکسیزم و نفی اخلاقیات را پاسخ بحران جامعه اعلام می کند!

 

 

(5) مادونا مخالف مذهب یا حامی مذهب؟

 

 

مادونا با شوهایش مخالفت خود با مذاهب حاکم جهان را اعلام کرد اما وقتی به فرقه کابالا پیوست بواقع نشان داد که فقط مذهبش را عوض کرده! او روزهای جمعه مثل همه یهودیان شغلش را کنار می گذارد.به مراسم مذهبی فرقه اش می رود و مهملات مذهبیش را غرغره می کند! بجای مذاهب حاکم مذهبی دیگر را انتخاب کرده و در شوهایش همچنان کشیش سیاه و خاخام یهودی را می رقصاند.

 

کابالا یک عرفان یهودی است.رقصهای مادونا در سالهای اخیر تداعی رقصهای عارفان یهودی است و از اینروست که او به مولوی و رقصهای عارفان معتقد به او هم علاقه مند شده است!

 

همانطور که گفتم تحارب شکستهای عاطفی او در زندگی با مردها او را به این فرقه کشانده جون این فرقه زنها را بر مردها ارجچ می داند!

 

مادونا سمبل سرخوردگی نسل جوان و طبقه متوسط  دهه 80 امریکاست از بحران اجتماعی .اگر دهه 60 و 70 هیپیزم را جلو کشید ، مادونا و مایکل جکسن جنازه اون طغیان در نسلهای بعدی بودند!

 

تکه پار ه های مذاهب حاشیه زده را مادونا سر هم کرد و بعنوان تجارت جدید به فروش گذاشت!

 

 

خلاصه کنم:

 

عده ای سطحی نگر و عاشق پیشه فرهنگ غرب ، مادونا را انقلابی و یاغی می دانند! من اینطور فکر نمی کنم.مادونا را یک عروسک نظام سرمایه داری می دانم صرف نظر از اینکه حتی خودش چه فکر بکند! او طی دوران فعالیتش میلیونها پول باد اورده بدست اورد و همچنان مثل سایر هنرمندان امریکا پول از سر و کله اش بالا می رود و هر چند بار آروغهای فمینیستی بیرون می دهد!

 

امثال او هستند که نظام بهره کشی را با پز "خلاف جریان بودن" حفظ کرده اند. تنفر نسل جوان از نسل جوان را در لجنزار فردیت ، مذاهب فرقه ای ، در سکیزم و کیش لذت (2) دفن می کنند و معنی و هویت انسانس را از جوانها می ربایند.

 

هالیوود و سی ان ان و فاکس سه ارگان انتقال ایدئولوژی مسموم به نسل جوان دنیا هستند و مادونا یکی از عروسکهای جذاب اینها!

 

 

 

منابع بیشتر:

 

 

(1)سخنرانی مادونا در مراسم اعطای جایزه از سوی شبکه سی ان ان

https://www.facebook.com/MDNApage/videos/1443824262324391/?pnref=story

 

(2)کیش لذت و روانشناسی جستجوی شادی با "مواد مخدر" (سعید صالحی نیا)

http://monazere-siasi.com/مقالات-پزشکی/792-کیش-لذت-و-روانشناسی-جستجوی-شادی-با-مواد-مخدر

 

(3)زندگی مادونا:

https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_%28entertainer%29

 

(4)مادونا و مذهب کابالا

http://jezebel.com/5797984/what-attracted-madonna-to-kabbalah

 

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com