آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده

مجيد آذرى
November 11, 2016

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده
انتخابات 1 درصدی ها در تقابل با 99 درصدی ها

بالاخره بعد از 2 سال، تبلیغات طبقه حاکمه آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور بپایان رسید. با بیش از میلیاردها دلار واتلاف وقت وزندگی مردم وجامعه و بکار گیری میدیای نوکر، دانالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور آینده امریکا انتخاب شد.
هیئت حاکمه و میدیای نوکرشان اینطور وانمود کردند که انتخابات تمام شده ودانلد ترامپ بعنوان رئیس جمهور همه مردم آمریکا انتخاب شده و کنگره هم در بست در اختیار جمهوری خواهان شد. همه جناحها چه دمکرات وچه جمهوری خواه بمردم هشدار دادند که انتخابات تمام شده واگر اعتراضی دارند میتوانند 4 سال دیگر صبر بکنند وکسان دیگری را انتخاب بکنند.
اما هنوز اخبار انتخاب ترامپ به گوش همه نرسیده بود که صدها هزار نفر از مردم معترض در دهها شهر بزرگ به خیابانها ریختند وتو دهنی محکمی به انتخابات دولت وهیئت حاکمه آمریکا زدند. مردم نشان دادند که انتخاباتشان بپایان نرسیده. مردم نشان دادند که انتخاب مردم در کریدورهای میلیاردرها وبا پول وقدرت آنان ، ربطی به آنان ندارد. مردم معترض با پاره کردن تصویر رئیس جمهوری منتخب هیئت حاکمه  نشان دادند که انتخابات به هیچوجه تمام نشده وانتخاب مردم تازه شروع شده وآنان 4 سال صبر نخواهند کرد تا دست نشانده دیگری را میلیاردر ها به آنان حقنه کنند.
مردم نشان دادند که دمکراسی فقط یک حقه بازی طبقه سرمایه دار برای فریب مردم است . مردم این بار دیگر گول این حقه بازی را نخوردند وکمتر از 4 ساعت بعد از انتخاب رئیس جمهور سرمایه داران، خودشان به خیابانها ریختند تا نشان دهند این انتخاب ربطی به منافع 99 در صدی ها ندارد.
اعتراض خیابانی مردم بعد از چند ساعت از انتخاب رئیس جمهور یک امر بی سابقه بود. نشان داد که مردم دیگر دست 1 درصدی ها وحقه بازی هایشان را خوانده اند و4 سال دیگر منتظر نخواهند ماند.
هیئت حاکمه امریکا ومزدورانشان در میدیا ودولت سراسیمه شده اند تا چگونه با این اوج از اعتراضات در بدو پایان انتخابات مبارزه کنند.
مردم جهان باید از این حرکت اعتراضی مردم آمریکا درس بگیرند وحکومت وقدرت طبقه حاکمه سرمایه داری ودمکراسیشان را در همه جا بر سرشان خراب کنند. دمکراسی وانتخابات سرمایه داری ربطی به آزادی وانتخاب مردم وطبقه کارگر ندارد. آزادی مردم در جامعه در گرو حکومت شوراهای مردمی در جامعه است.
 این جنگ طبقاتی در جامعه آمریکارا باید ارج نهاد واز آن الگوی ساخت تا در همه جا مردم انتخابات میلیاردر ها و1 درصدی هارا به چالش بگیرند.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com